ติดต่อเรา
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
58/9 หมู่ที่ 2   ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
เบอร์โทรศัพท์ 035661414 เบอร์โทรสาร 035661414
Facebook : https://www.facebook.com/BangSaDejWitTaYaKomSchool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน