ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขัน แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา เนื่องในงาน ครุวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 82) 17 ก.พ. 65
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 86) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมการประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (อ่าน 88) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 (อ่าน 75) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 86) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 83) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ประจำ 2565 (อ่าน 76) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมวันกองทัพไทย (อ่าน 77) 04 ก.พ. 65
กิจกรรมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 83) 04 ก.พ. 65