กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชวิช ผิวเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0930843636

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0954655993

นางสาวนวรัตน์ ประหยัดทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0910780254

นางสาวสุชานันท์ อบเชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0984030789